ขาย ที่ดิน เขตสาทร กรุงเทพ

ขายที่ดินย่านสาทร ตารางวาละ 300,000 บาท พื้นที่รวม 1 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา