ขาย ที่ดิน ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

ขายที่ดินเปล่า 23-0-11 ไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ เหมาะสำหรับทำการเกษตร